Unsaon pagpangga sa babayeng claustrophobic

Kung gakson nimo siya og hugot,
Kinahanglan abri ang mga bintana
Sa imong kasingkasing ug hunahuna
Ugaling mokalit siyag lugnot.
Lugwayi ang higot sa imong pasensya
Kung moriklamo nga di siya ka ginhawa.
Kung imo gung atbangan og lagnot
Ang pagsuki sa nikubit nga isda
Hibugtuan nuon kag pasol, di ba?
Maong panggaa siya ingon ka hugot
Sa pagtuno sa kwerdas sa sista,
Ingon ka sigkit sa ang-ang sa hagdan,
Ingon ka huot sa lusong sa alwa.

3 comments:

Anonymous said...

this one's my favorite!

ann said...

love this! <3

Unknown said...

Bai, I love you! -Brandon