Nganong ang pamalak kay sama ra og kung fu

Sama sa pilosopiya sa kung fu,
Angay timan-an nga ang pamalak
Kay usa ka matang sa panagang,
Di angay gamiton sa pagpanghasi,
O basta lang iuran-uran ugaling
Hagiton sa sapot, selos, kapungot.
Ang pagpangita sa imong ch'i,
Kay sama ra sa tahas sa pagkaplag
Sa labawng tibuok nga pulong.
Tungod ug alang sa usa ka imahe,
Alang ug tungod sa kamatuoran.
Ug kinahanglan ang imong kumo
Makabaton sa gahum sa bato.
Ang matag suntok sa pulong
Kinahanglan makabuak og tisa,
Makapaksit sa kubalong balatian,
O makabugha og pangsugnod
Sa higayon nga way ikahaling.
Ug dili lang paigo nga kahibaw
Kang manikad o manukmag,
Labaw sa tanan, kinahanglan
Kaantigo kang mangita sa ig-anan.
Kay ang balak dili lang pustura:
Ang pwersa sa balak wala diha
Sa pagdubo-dubo sa pulong,
O pagrubo-rubo sa ritmo ug rima.
Hinumdumi nga usa kini ka matang
Sa pakigharong sa kahulugan –
Paghiling sa pulso sa dughan.
Maong ayawg duwai ang pulong,
Kundi ang pulong maoy paduwaa.
Ug ingon ana ka mahinungdanon
Isip balakero ang pagkab-ot
Sa katibuokan sa kaugalingon:
Ang matibuok ang kasingkasing
Ngadto sa espirito ug hunahuna,
Nganha sa imong ginhawa ug kusog.
Ug sigun sa panulundon sa Shaolin:
Makab-ot lamang kini kung ikaw
Kaantigong mopailob, modisiplina.
Kay sa gilatid pa ni maestro Rilke:
Kung ikaw andam nga motigom
Ug mopaabot sa panahon alang

Sa pagkatawo sa unang pulong.
Busa, ang balak isipa nga habak,
Ug ikaw usa lang ka alagad.
Kung biay-biayon, pailob lang una.
Kung labayog bato, hupo lang una.
Apan kung gamitan na kag kusog
Ug ang ngisi sa hanting gapungasi
Sa iyang kamot, kini ang higayon
Nga molikom kas imong nakat-unan.
Dinhi ipakita kung unsaon pagpildi
Sa kaaway pinaagi sa tulo ka lihok,
Pinaagi sa tulo ka metapora, linya,
O kaha pinaagi lang sa tulo ka litok.
Tungod sa utlanan, ang pamalak
Kay di mahitungod sa pakigsangka.
Labaw sa tanan, mahitungod kini
Sa pagtimbang-timbang sa yin
Ug yang, sa kahilom ug sa pulong,
Sa kinabuhi ug sa kalibutan.

No comments: