In medias res

Sa wap-a makapa-medyas si Rex –
Sa wap-a niya kuhaa ang medyas
Nga gilabhan niya kagabii
Ug gihayhay sa bintana sa luyo –
Nahitabo ang nahitabo:

Napaig ang piniritong isda
Nga nalimtan niya pagbali…
Nihupas ang resibo sa relo
Nga giplanuhan untang lukaton…
May kalit gaasung eroplano
Padulong dusmo sa ilang dapit…

Ug kini, sa wap-a tabyugas hangin
Ang mga kurtina, mga hinayhay –
Sa wap-a matagak ang usa ka pares
Sa medyas ni Rex nga naanod sa kanal.

No comments: