Ang langgam sa akong balak

Daghan ang nakabasa ug nag-ingon
Nga ang langgam sa akong balak
Kay gahubit og simbolo sa kagawasan.
Gakanayon ang Marxist nga kritiko
Nga milaraw kini sa paglingkawas
Sa mamumuo gikan sa pagpanlupig.
Ang usa ka ultra-feminista mibirada
Nga kini dayag nga pagpanlimbasog
Sa kababayen-an batok sa patriarka.
Mialma, mibatbat ang taga-akademiya
Nga ang paglupad kuno sa langgam
Kay usa ka dekonstruksyon sa mito --
Sa hawla sa modernong katilingban.
Ang ilang panaglalis nangudlot
Og hait ug tunukon nga mga pulong:
Matag usa gataan og argumentong laang,
Hinungdan nga may moisa sa tingog,
May kalit mamundak, may maninghag.
Sa daplin, namulong kos kaugalingon
Kung mahimo ba kaha nilang tugutan
Nga ang langgam sa akong balak
Kay usa lang intawn ka langgam.

No comments: