Sakripisyo

Sa karaang panahon, bisag gakalata
ang ginoo sa mga Griyego, di diay sila
ka pataka og ampo o pangaliyupo.
Gumikan kung naa silay pangayuon,
ang ginoo mobungat diayg halad –
pasiunang sakripisyo sa dili pa
niini dunggon ang matag pangaliya.
Si Artemis diay kuno buot magpa-ihaw
og langgam ihalas. Manok kang
Asclepius. Kanding kang Aphrodite,
baboy kang Demeter. Ug di managana
mobungat og baka silang Athena,
Herakles, Dionysius, Apollo, Zeus.
Kining panulundon sa karaang Griyego
kay dili limod sa usa ka balakero
nga sama nako. Kay ang musa bitaw
sa pamalak gakinahanglan man sab
kanunay nga patud-an og dugo.
Nahinumdom ko dihang ang sunoy
kong gugma gigulgol kos primero kong
balak. Nahimong katayan, lapaan
sa kasinatian ang altar sa pamalak
dihang nihugpong kog usa ka dosenang
berso. Ug siguro, kung mohangyo kog
epiko, ang akong musa di managana
og mando kung pwede sugdan ko na
og laming ang ikaduha kong kinabuhi.

No comments: