Alang sa gingalan og sublime
(ug sa butang nga di malitok, di matugkad)

Padungga ko sa tiyabaw sa usa ka milyong bituon.
Pahilaka ko sa mismong gibug-aton sa panganod.
Pasabta ko nganong ang kinabuhi sumpay ra sa sapa
Kaliwat ra sa kabuntagon – ug nganong magnuka
Ang kasingkasing kung sugdan na ko nimo og tandog.

2 comments:

Anonymous said...

I read this forum since 2 weeks and now i have decided to register to share with you my ideas. [url=http://inglourious-seo.com]:)[/url]

Anonymous said...

top [url=http://www.c-online-casino.co.uk/]uk bonus casino[/url] check the latest [url=http://www.casinolasvegass.com/]casino las vegas[/url] autonomous no deposit reward at the best [url=http://www.baywatchcasino.com/]casino
[/url].