Ang lagay sa pilosopo

Samtang gayaka sa daplin,
Gibuyag siya sa iyang asawa
Nga misikil kuno ang iyang lagay
Sa gisul-ob nga purol pangbalay.
Mingisi siya, mauwawong mihipos
Sa tinaguan, sa bahanding kinupusan.
Samtang nahimuot gahunahuna
Nga bisag gamay, moawas pud diay.

2 comments:

alta said...

hahahaha! gagitikon kos imung mga balak! :-) idol!

gr said...

weeeeeeeeeeeeeeee

:P
:P