Templo

Nidagan og napulo ka tuig
ang pagtukod ug pagpanday
ning habog nga batong templo.
Napulo ka tuig nga kagabhiong
nagpasiaway ang pagarpar
nga mga trabahanteng mason
ug karpenterong namahulay
sa tulda ug barong-barong
nga ning-alirong sa istraktura.
Napulo ka tuig silang nitagay
og bino, ug dihang nangahubog
sadyang gadungan og laylay
sa kanta sa kasakit ug kalipay.
Napulo ka tuig nga kagabhion
silang gapabuhot og tabako
samtang gatabi, gapuli-puli
og paminaw sa istoryang binutbot
ubos sa buwan, kaigang, uwan.
Paglatay sa napulo ka tuig,
garbosong gabarog ang templo
nga gipuy-an sa mga monghe.
Ug sa nanglabayng mga siglo
kining templo maoy testamento
sa korona sa bulawang kahilom.

No comments: