Karong adlawa-- Agosto 8, 2008

Karong adlawa, magpa-ugnat tas kusog.
Patamblingon nato gikan sa Great Wall sa China
Ang mga political prisoner nga natanggong
Sukad pa niadtong protesta sa Tiananmen Square.
Palukso-luksuhon ang mga pinirisong sakop
Sa Falun Gong nga tagus-a na lay kidney.
Pakiay-kiayon nato ang mga monghe sa Tibet,
Pakantahon og "Let a hundred flowers bloom…"

No comments: