Kabuwakan

Karon ra ko kamatikod:
Manlibak diay ang mga buwak.
Ingon ana ka hanas sa labtik sa dila
Ang pagpamukhad nila sa imong natad.
Sama sa gilawmon sa pulong,
May gilugumon ang kapuwa sa rosas
Nga di kalitok ang ubang misitas.
Ug ang kahayag sa gabanig nga dahlia
Kay tataw nga usa ka protesta
Batok sa lunhaw nga diktadorya.
Bantayi ighunghong sa huyuhoy –
Maglingo-lingo ang garbusong bombil,
Mangagik-ik ang kumintang sa hilom..

Ang imong hagok

Trak nga gadahunog sa layo.
Dugdog nga giatakis hubak.
Gabukal nga takuri, hapit hubsi.
Yawyaw sa higanteng gangis.
Phono nga pudpud og dagum.
Kanta sa bungi nga gabas..

Makaguol hunahunaon ang kalipay

Bag-ong sapatos sa karaan nga tiil;
Dakung ngisi sa gamayng kalipay..

damgo

ang damgo kay usa ka buakon nga samin
kung moatubang ka niini ........ tungaon niya
ang imong kaugalingon ngadtos way kahumanan
nga kung imo siyang tutukan aron sabton
ang pikas ra sa iyang dagway ang imong makita
nga nanamin sa pikas nga dagway.

Kuryuso ray mopatay sa iring

Ug kung duna koy sikreto,
Ug nahisulat kini sa papel,
Ug kung gisulod kini sa sobre,
Abrihan ba nimo ni?
Ug kung ang sobre gituyo
Nga nakapangan ngari nako
Ug sa maong higayuna
Dugay na kong mipanaw,
Abrihan ba nimo ni?
Ug kung ang sulod sa sobre
Kay usa na pud ka sobre
(Sa paniguro nga basin
Ang una hisaypan og abri),
Abrihan ba nimo ni?
Ug kung ang ikaduhang sobre
Gaugom gihapon og sikreto:
“Mga sikreto gitigom diha
Sa antigong alkansiya.”
Buk-on, abrihan ba nimo ni?
(Bisan pag gakantidad
ang alkansiya og nilibo?)
Ug kung suginlan tikang
Gikumo ko ang kamatuoran,
Abrihan mo ba ang akong kamot?.

Daghanan ra kog usa

Usa ra tuod ang akong utok
Daghan man sag gihunahuna

Usa ra ang akong kasingkasing
Daghan man sag gipangga

Usa ra ang akong kaugalingon
Gasul-ob man sag mga maskara

Usa ra lagi ang akong ngalan
Gianggaan man sad og kadaghan

Tuod, mubo ra ang usa ko ka kinabuhi
Gahangad man sad sa way kinutuban.

Panlimbawt

Dakung ngiob nga lasang
Ang ulo sa tawng nalisang,
Diin mituyhakaw sa iyang buhok
Ang habog nga punuan sa kahadlok.
Sa kalabirang sanga namalikus
Mga higanteng sawa sa nerbyus.
Dyutayng tandog sa bagon sa mirida,
Mag-ugpat mga uwak sa kabalaka.
Ug tanang balhibuon kalit manubo,
Tanang may tangu, tanang may kuko:
Sama sa usa ka igmat nga tigre
Diha sa unahan ang aksidente;
Sama sa buayang manukubay
Ang urom ilawom sa lantay;
Ug kanang matag mulo sa lawas,
Pagsikdol sa malditong aliwas..

Lapis

May gahum ang akong lapis
Nga di kapiog ang madyikero.
Kung sa usa ka labtik makahimo
Siya og manok gikan sa itlog,
Ang itlog nga akong gidrowing
May sud nga kaluhang iring.

May gahum ang akong lapis
Nga di kaasdang mangtas nga ungo.
Pak-an man kini, tag-as og kuko,
May dila nga hait pas sanggot,
Ang batang buot niyang balbalon
Sayon ko rang papason, salbaron.

May gahum ang akong lapis
Nga di kasabot bisan ang ginoo.
Akong tanum mamuwak og bato,
Akong palasyo gitukod sa panganod.
Ug kung may matapigas sa bintana?
Paku mamukhad lapus sa sinina..

O

makahadlok ang letrang o.
m
ora kinig buho sa panid
diin mamus
o ang maligno.
diha sa blank
ong lawod,
m
ora kinig ulo sa ukoy
nga gautaw-utaw sa lay
o.
m
orag misikil nga pusod
sa tagulil
ong nga pulong.
baya, m
ora kinig mata
nga pur
os kalimutaw.
o atngal sa engkanto
nga tagus-a ray suso.
hala, pisk
ot, di kaha ni tuldok
nga nasudlan
og impakto?.

Ang babayng way bilbil

Ang babayng way bilbil kay morag baybay nga way kimba.
Morag sigay nga way bukobuko, tabugok nga way ata.
Sa bilbil mahibaw-an nganong bawron ang kadagatan,
Nganong gansang-gansangon ang mga batu sa hunasan.

Ang babayng way bilbil kay morag kawayang way buku.
Morag dapaw nga way katul, langub nga way tangu.
May misteryo ang bilbil nga susama sa misteryo sa lasang:
Engkanto sa pusod sa busay, minu sa pus-on sa pangpang.

Ang babayng way bilbil kay morag dan nga way kurbada,
Morag bungtod nga way subida, simbahan nga way kampana.
Ang babayng bilbilon morag sugilanong puno sa pasumbingay:
Sa gaawas-awas nga bilbil, magbunok ang akong pauraray..