damgo

ang damgo kay usa ka buakon nga samin
kung moatubang ka niini ........ tungaon niya
ang imong kaugalingon ngadtos way kahumanan
nga kung imo siyang tutukan aron sabton
ang pikas ra sa iyang dagway ang imong makita
nga nanamin sa pikas nga dagway.

No comments: