Kuryuso ray mopatay sa iring

Ug kung duna koy sikreto,
Ug nahisulat kini sa papel,
Ug kung gisulod kini sa sobre,
Abrihan ba nimo ni?
Ug kung ang sobre gituyo
Nga nakapangan ngari nako
Ug sa maong higayuna
Dugay na kong mipanaw,
Abrihan ba nimo ni?
Ug kung ang sulod sa sobre
Kay usa na pud ka sobre
(Sa paniguro nga basin
Ang una hisaypan og abri),
Abrihan ba nimo ni?
Ug kung ang ikaduhang sobre
Gaugom gihapon og sikreto:
“Mga sikreto gitigom diha
Sa antigong alkansiya.”
Buk-on, abrihan ba nimo ni?
(Bisan pag gakantidad
ang alkansiya og nilibo?)
Ug kung suginlan tikang
Gikumo ko ang kamatuoran,
Abrihan mo ba ang akong kamot?.

No comments: