Ang imong hagok

Trak nga gadahunog sa layo.
Dugdog nga giatakis hubak.
Gabukal nga takuri, hapit hubsi.
Yawyaw sa higanteng gangis.
Phono nga pudpud og dagum.
Kanta sa bungi nga gabas..

No comments: