Makaguol hunahunaon ang kalipay

Bag-ong sapatos sa karaan nga tiil;
Dakung ngisi sa gamayng kalipay..

1 comment:

Anonymous said...

Ang makapanlibawt balahibo'ng mga balak nga daw gipangibot gikan sa uma ni Noy Amos kaniadto...dayon nanalingsing og sarang ikapanghambog sa halapad nga hawanan ning kalibutan....ikapasigarbo gyud, og daghang salamat sa tim-os og makapakurog nga dungog sa kalampusan Adonis!!!!