Panlimbawt

Dakung ngiob nga lasang
Ang ulo sa tawng nalisang,
Diin mituyhakaw sa iyang buhok
Ang habog nga punuan sa kahadlok.
Sa kalabirang sanga namalikus
Mga higanteng sawa sa nerbyus.
Dyutayng tandog sa bagon sa mirida,
Mag-ugpat mga uwak sa kabalaka.
Ug tanang balhibuon kalit manubo,
Tanang may tangu, tanang may kuko:
Sama sa usa ka igmat nga tigre
Diha sa unahan ang aksidente;
Sama sa buayang manukubay
Ang urom ilawom sa lantay;
Ug kanang matag mulo sa lawas,
Pagsikdol sa malditong aliwas..

No comments: