Sa pagpanaw sa balakero

Sa pagpanaw sa balakero,
Wala nay mopatuktuk
Sa langgam nga nahawla
Sa tangkalan sa hunahuna.
Wala nay mobaid sa sanggot
Nga sa kanunay mohiwa
Og kaugalingong samad.
Wala nay manikas og sukod
Sa timbangan sa panahon,
O manlimbong sa mga saad
Nga ka pila na kaha gitakos.
Wala nay mangumot og tutoy
Sa kadlawong giutgan
Sa kahapdos sa pag-inusara.
Wala nay mohubog sa demonyo,
Makiglalis nganong sa utlanan
Ang gibatnang kasingkasing
Kinahanglang iuli sa yuta.

No comments: