Bas

Diha toy tawo nga taliwala sa lapad nga disyerto namaligya og bas ngadto sa lumalabay. Gisulod niya ang bas ngadto sa nagkalain-laing kurti sa botelya, garapon, garapa. Bisag si kinsay pangutan-on, daku kaayo ning tinunto: Kinsa mang buanga ang mamaligya og bas -- mopalit og bas-- kung ang maong dapit gilibutan sa bas? Ug usa ka adlaw ana, may usa ka lumalabay nga kalit nihunong sa nanindahay og bas. Namili kini, nipunit og botelya, ug taud-taod nitunol sa iyang bayad. Ang mga
tawo nga nakakita naglibog ug nangusyoso ngadto sa lumalabay nganong nipalit kini og bas nga mapunit ra man niya ni sa palibot. Mitubag ang lumalabay: "Dili bas ang akong gipalit kundi ang nahulma sa bas."

No comments: