Kung mopanday kog balay nga balak

Kung mopanday kog balay nga balak,
Gahinan nakog dakung luna ang kusina.
Gub-on ko ang sala aron itapot sa banggira.
Bahalag gamay rag kwartong tulganan --
Anad na bitawng magtikungkong.
Suwayan pud nakog wahing ang trases,
Bangagan ang atup aron inig hangad
Kita ang langit inig pangayog pangaliya.
Ang banyo isbugon pud nako sa duol
Ug langkaton ang tanang mga hagdanan
Aron ibalhin sa bintanang ganganga
Direkta sa lamesa, aron inig butho nimo,
Makalargo kag pagpanghunaw sa kamot,
Mosawo og timo sa bandihadong bahaw,
Mohigop og init nga sabaw, tupad nako.

No comments: